När du har fått ett SMS med en PIN-kod:

  1. Fyll i ditt medlemsnummer och PIN-kod.
  2. Fyll i en partikollegas medlemsnummer.
  3. Klicka på skicka mitt nya lösenord-knappen.
  4. Kontakta kollegan och be denne att läsa upp vad som står i SMS:et.
  5. Anteckna nya lösenordet från kollegan.
  6. Klicka på blomman för att logga in.